Klimatizácia

Správny servis klimatizácie je dôležitý nie len pre jej životnosť ale predovšetkým pre zdravie pasažierov vezúcich sa v aute. Náš profesionálne vyškolený pracovník vám klímu zdiagnostikuje, zistí možný únik tlaku, opraví, podľa potreby naplní a vydezinfikuje. Keďže sa v našom ovzduší nachádza mnoho nečistôt, pravidelné čistenie je nevyhnutnosťou pre zdravie nás a našich blízkych.

Špeciálny ozónový prístroj, ktorý používame, vám zabezpečí ten najdokonalejší výsledok.